Zwarten

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

term waarmee de politieke collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog in de volksmond aangeduid werden. Hierin speelde mee dat zwart algemeen als de kleur van het fascisme wordt beschouwd. Voorts was zwart de overwegende kleur van de paramilitaire en dus meest zichtbare collaboratie in Vlaanderen. De militantenorganisatie van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) droeg van juli 1940 af zwarte hemden en kreeg de toepasselijke benaming Zwarte Brigade. Ook de leden van de SS-Vlaanderen droegen een zwart uniform. Hetzelfde geldt voor leden van de Fabriekswacht en Vlaamsche Wachtbrigade. De leden van de Vlaamsche Wacht droegen donkerblauwe uniformen, die voor velen als haast zwart doorgingen. Van de weeromstuit werden de leden van het verzet "de witten" genoemd. In Vlaanderen wordt het verzet in de volksmond als "de witte brigade" aangeduid, hoewel de Witte Brigade/Fidelio slechts één specifieke, hoofdzakelijk in Antwerpen gesitueerde verzetsgroepering was. Vele verzetslui droegen bij de bevrijding witte overals. "Zwart" en "Wit" zijn staande begrippen in het Vlaamse collectieve geheugen met betrekking tot de bezettingsgeschiedenis.

Auteur(s)

Bruno de Wever