Voorpost, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

officieel weekblad van Het Vlaamsche Front in Oost-Vlaanderen, dat te Gent verscheen van 1922 tot 1932. Als verantwoordelijk uitgever werd E. Aers genoemd. Boudewijn Maes had de redactionele leiding, al werd dat pas in de 4de jaargang (1925) vermeld. Tot 1926 stond dit tijdschrift van voornamelijk oud-activisten (activisme) achter de Frontpartij. In 1926 stichtte Maes echter de Vlaamsch-Nationale Partij en werd De Voorpost het orgaan van deze dissidente groep, die vooral het streven naar een Groot-Nederland- en het Godsvrede-ideaal hoog wilde houden. In 1930 werd O. den Haese de verantwoordelijke uitgever. Het blad verscheen sedert dat jaar (9de jaargang) als maandblad met als ondertitel: "Maandblad tot verspreiding der Vlaamsch-nationale gedachte; orgaan van het Vlaamsch- nationalistisch cultureel genootschap te Gent". Maes trad eind 1931 om gezondheidsredenen af.

Van januari 1932 af werd het blad onder de titel De Nieuwe Voorpost (1ste jaargang) voortgezet door de oud-activiste Roza de Guchtenaere. Medestichter was Bob Standaert, tevens financier van het blad, dat te Gent bleef verschijnen. Grote invloed op het redactionele beleid kreeg Firmin Parasie. Wat de inhoud betreft veranderde er weinig, wat ook wel blijkt uit de nieuwe ondertitel: "Orgaan van het Vlaamsch-nationale volksfront; maandblad tot verspreiding der Groot-Nederlandsche gedachte en tot bevordering van den godsvrede onder alle Vlaamsch- nationalisten". Medewerkers waren onder anderen Polidoor Goossens en Gustaaf Doussy. De meeste artikelen verschenen echter, zowel in De Voorpost als in de latere uitgaven, ongesigneerd. Met ingang van de 4de jaargang (1935) kreeg het blad weer een andere naam: De Dietsche Voorpost.

Literatuur

L. Buning, 'Het strijdbare leven van mejuffrouw Roza de Guchtenaere', in Het Pennoen, jg. 23, nr. 5 (1973); 
id., 'Firmin P.J. Parasie', in NBW, VIII, 1979; 
L. Vandeweyer, 'Boudewijn Maes als Vlaams- nationalistisch politicus in het arrondissement Gent-Eeklo, 1918-1933', in WT, jg. 49, nr. 4 (1990), p. 230-245.

Verwijzingen

zie: Gent.

Auteur(s)

Pieter van Hees