Volksunie-Jongeren (VUJO)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

opgericht door het hoofdbestuur van de Volksunie (VU) op 23 augustus 1957, met Jules van Boxelaer als nationaal voorzitter.

De organisatie stelde evenwel niet veel voor, en de Antwerpse provinciaal VUJO-voorzitter Karel Dillen verklaarde eind 1957 dat er helemaal geen werking bestond. De feitelijke oprichting van de VUJO dateert van 1968, met als eerste nationale actie de deelname aan de anti-atoommars.

De voorzitters waren achtereenvolgens Nic van Bruggen (1968), Nelly Maes (1969), Hugo Coveliers (1974), Johan Sauwens (1976), Freddy Seghers (1979), Joris Roets (1982), Bart de Nijn (1984), Bart Tommelein (1985), Walter Muls (1989), Geert Lambert (1992) en Sigurd Vangermeersch (1995).

De VUJO bleef lange tijd zonder enige invloed binnen de partij. In 1974 verscheen voor het eerst hun eigen blad Wij-Jongeren en vanaf 1976 kreeg de VUJO drie vertegenwoordigers in de partijraad. Onder het voorzitterschap van Sauwens organiseerde men de eerste Vredesfietseling, een fietstocht van Voeren naar Diksmuide, om naar eigen zeggen de boodschap van de IJzerbedevaart uit te dragen. Inhoudelijk pleiten de jongeren voor een republiek Vlaanderen, waarmee ze verder gaan dan het federalistische VU-programma (federalisme). Ze zijn voorstander voor meer sociale accenten in het programma van de partij en wijzen een louter communautaire vereniging af.

Literatuur

B. de Leeuw, De invloed van Jongeren-organisaties op hun politieke partij in Vlaanderen, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1995; 
'Congreskatern', in Wij-Jongeren (januari-februari 1997).

Auteur(s)

Hendrik Defoort