Volk

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"maandschrift voor Dietsche kunst en kultuur" (Lier, 1935-1941).

De redactie bestond bij de oprichting uit Filip de Pillecyn, Ernest van der Hallen (redactiesecretaris), Anton van de Velde en Dirk Vansina en werd later uitgebreid met Karel Vertommen, Victor Leemans en Ferdinand Vercnocke. Bij het begin van de vijfde jaargang (november 1940) vervingen Wies Moens en Felix Timmermans Leemans en Vercnocke.

Volk situeerde zich in het milieu van Vlaams-nationalistische katholieken die zich buiten de katholieke partij om wilden groeperen rond een rechts gedachtegoed. Dat uitte zich in Volk via een gezwollen strijdretoriek die de kloof tussen de nationaal-socialistische theorie van de 'volksstaat' en de voorlopig nog democratische werkelijkheid probeerde te overbruggen. Voor de kunst golden enkel ethische criteria. Het blad hield op te verschijnen in juli 1939.

Tijdens de Duitse bezetting verscheen Volk opnieuw enkele maanden. In november 1940 meldde het blad dat het zich uitsluitend met het artistieke leven zou bezighouden. De politiek werd overgelaten aan Dietbrand, het blad van Wies Moens. Volk zag zich voorbijgestoken door de "neophietenijver" van "nieuwelingen" die in hun "rush naar de eerste plaatsen" elke "takt en terughouding" uit het oog verloren. De verhouding met de bezetter was ambigu. Zo waarschuwde Vansina in het eerste nummer van de vijfde jaargang dat het belangrijk was "onze eigen persoonlijkheid te behouden in een gemeenschap van germaansche volkeren". Maar Cyriel Verschaeve schreef in het daaropvolgende nummer: "Soort zoeke soort, bloed verrijkt bloed (...). Wij zijn Germanen, geen Latijnen." Begin 1941 wilde de Propaganda-Abteilung onder leiding van Franz Petri het Vlaamse tijdschriftenbestand rationaliseren. Door de Duitsers al gewantrouwd omwille van het Dietse ideeëngoed, werd Volk bovendien zu katholisch gevonden. In januari 1941 werd Volk stopgezet.

Literatuur

R. Roemans en H. van Assche, Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften. Reeks I, Afl. 5. De tijdschriften opgericht voor 1940, 1962; 
R. van Laere, Volk: maandschrift voor Dietsche kunst en kultuur (Langemark, N.V. Vonksteen/Diest, Pro arte) I (1935-1936) 
V (1940-1941), 1983; 
L. Missinne, Kunst en Leven, een wankel evenwicht. Ethiek en esthetiek, proza-opvattingen in Vlaamse tijdschriften en weekbladen tijdens het interbellum (1927-1940), 1994.

Auteur(s)

Elke Brems