Vlam, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

weekblad van de Brusselse socialistische activisten dat verscheen van 3 maart 1918 tot het einde van de oorlog.

Hoofdredacteur was Steven Prenau die lid was van de Raad van Vlaanderen en door de Duitsers in Brussel benoemd was in een gesplitst ministerie. Hij werd in de redactie bijgestaan door Hendrik Tanrez, de ware leider van het activistischgezinde socialisme in Brussel. Het blad verdedigde het unionistisch programma (unionisten) en steunde Camille Huysmans omwille van zijn deelname aan de vredesconferentie te Stockholm. Er weerklinkt in de kolommen herhaaldelijk wantrouwen tegenover de reactionaire kringen in Duitsland die de voornaamste steunpilaren van het activisme waren. Vele nummers werden betaald door de Raad van Vlaanderen en verdeeld via het propagandanetwerk dat onder leiding van Arthur Faingnaert was opgezet.

Literatuur

M. Sertyn, 'Het socialistisch activisme tijdens de eerste wereldoorlog', in BTNG, jg. 8, nr. 1-2 (1976), p. 169-195.

Auteur(s)

Luc Vandeweyer