Vlag, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

maandblad van de Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap (november 1936 – december 1938; augustus 1940 – 1944).

Het tijdschrift stond onder de hoofdredactie van Jef van de Wiele en moest de band tussen de leden van de Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap (DeVlag) onderhouden. Het verscheen zeer onregelmatig en verdween met het afsluiten van de tweede jaargang in december 1938, vooral omwille van financiële problemen. Het blad bereikte maximum 400 geabonneerden. De artikels behandelden meestal culturele onderwerpen. Soms doken nationaal-socialistische opvattingen op in de Duitse bijdragen, onder meer over rassenleer en Germaanse aspecten van de cultuur in de Nederlanden en Duitsland.

In augustus 1940 verscheen het blad opnieuw, ondanks het verbod van het Militaire Bestuur. Dit eerste nummer van de derde jaargang kondigde de nieuwe activiteiten van de DeVlag aan, en het tijdschrift bleef in 1940 en 1941 het brandpunt van de beweging. Behalve aan culturele en historische bijdragen, werd ook aandacht geschonken aan de werking van de DeVlag. Meer en meer werden de artikels door het nationaal-socialisme beïnvloed. Vaak verschenen bijdragen die wezen op gemeenschappelijke banden en kenmerken van Vlaanderen en Duitsland. Het blad bleef vooral op intellectuelen gericht en had dus een oplage van slechts enkele duizenden exemplaren.

Geleidelijk aan verminderde echter het belang van het blad voor de beweging. Vooral na het verschijnen van Balming was dat het geval. In oktober 1943 werd Van de Wiele als hoofdredacteur opgevolgd door Maurits van de Walle, die ook hoofdredacteur van De SS-Man was. Het blad verdween met de ondergang van de DeVlag en van het Derde Rijk.

Literatuur

E. de Bens, De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944), 1973; 
A. de Jonghe, 'De strijd Himmler-Reeder om de benoeming van een HSSPF te Brussel. Tweede Deel: Het Voorspel', in Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, nr. 4 (december 1976), p. 59-65; 
F. Meire, 'De DeVlag voor mei 1940', in BTNG, jg. 13, nr. 2-3 (1982), p. 419-466; 
F. Seberechts, 'Jef Van de Wiele (1903-1979): Een biografische schets. Deel 1: Jef Van de Wiele voor de Tweede Wereldoorlog', in Verschaeviana. Jaarboek 1987 (1988), p. 181-203; 
id., Geschiedenis van de DeVlag. Van cultuurbeweging tot politieke partij 1935-1945, 1991; 
id., 'Jef Van de Wiele, Leven op een tweesprong', in Handelingen van de KZMTLG, jg. 46 (1992), p. 181-192.

Auteur(s)

Frank Seberechts