Vlaemsche Verbroedering, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Vlaamse letterkundige vereniging te Brussel, gesticht in 1845 door Michiel van der Voort.

Van der Voort stichtte deze vereniging in het spoor van het Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap. Andere leden waren Victor Delecourt, Geeraard-Jan Dodd, J.H. de Hou, Karel F. Stallaert, Jacques-Corneille van Thielen en Cornelis Verbruggen. De Vlaemsche Verbroedering opereerde naast het eveneens door Van der Voort in 1845 opgerichte overkoepelende Het Taelverbond, dat echter door ideologische verdeeldheid snel mislukte. Deze drie verenigingen hadden gemeen dat ze de beoefening van het Nederlands wilden bevorderen. Tijdens vergaderingen van De Verbroedering was het dan ook verboden om Frans te spreken. In tegenstelling tot het Letterkundig Genootschap konden alleen Nederlandstalige inwoners van Brussel en omgeving lid worden. De Vlaemsche Verbroedering stond open voor Vlamingen van alle politieke strekkingen, had ook materiële en sociale objectieven, en streefde naar de verbetering van het lot van de arbeidersklasse. Er werden dan ook geregeld liefdadigheidsfeesten georganiseerd. Het is niet duidelijk wanneer De Vlaemsche Verbroedering ophield te bestaan.

Literatuur

E. Gubin, Bruxelles au XIXe siècle: berceau d'un flamingantisme démocratique (1840-1873), 1979.

Auteur(s)

Sam van Clemen