Vlaemsche Stem, De (1850-1856)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

democratisch liberaal dagblad dat verscheen te Brussel vanaf eind 1850, losstond van de traditionele politieke partijen, en een opvolger was van het gelijknamige tijdschrift (1846-1853).

Zolang Domien Sleeckx de hoofdredactie waarnam (dat was tot augustus 1856) legde de krant belangstelling aan de dag voor de Vlaamse eisen. Toen de krant met financiële moeilijkheden te kampen had, verhuisde Sleeckx – sinds 1852 eigenaar – in mei 1853 met zijn blad naar Antwerpen. De krant werd er opgenomen in de vennootschap die eveneens het op 15 mei 1853 gestichte dagblad De Schelde publiceerde. De Vlaemsche Stem werd nu als verkorte editie van De Schelde op het platteland verspreid. Sleeckx fungeerde voor beide bladen als uitgever-bestuurder.

De politieke lijn van de kranten bleef liberaal en antiklerikaal. Na Sleeckx werd De Vlaemsche Stem volledig overgenomen door De Schelde.

Literatuur

L. Wils, De liberale Antwerpse dagbladen 1857-1864 (IUCHG, Bijdragen 26, 1962); 
H. Gaus en A.J. Vermeersch, Repertorium van de Brusselse pers (1789- 1914) (IUCHG, Bijdragen 50, 1968); 
H. de Borger, Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium 1794-1914 (IUCHG, Bijdragen 49, 1968).

Auteur(s)

Els de Bens; Marc Somers