Vlaemsche Stem, De (1846-1853)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"Tydschrift ter bevordering van de Vlaemsche zaek onder het bestuer van J. van de Velde, P. Ecrevisse en D. Sleeckx, en met de bestendige medewerking van de meestgekende vlaemsche schryvers", was een algemeen, cultureel en literair tijdschrift dat te Brussel verscheen van 1846 tot 1853 (5 delen) en voornamelijk de tolk was van het Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap aldaar.

Politiek was het blad neutraal, wel duidelijk gericht tegen vreemde (voornamelijk Franse) overheersing en tegen taal- en zedenverbastering. Een opmerkelijke plaats werd ingeruimd voor de Vlaams-Duitse betrekkingen: wellicht is het blad als een voortzetting en doortrekking van de Brusselse krant Vlaemsch België en De Vlaemsche Belgen te beschouwen. Medewerkers waren, behalve de redacteuren, diverse literatoren uit Brussel, Leuven, Antwerpen en Gent: onder anderen Geeraard-Jan Dodd, O.J. Eekma, Jan Nolet de Brauwere van Steeland, Pieter F. van Kerckhoven, Eugeen Zetternam, Frans Rens, Prudens van Duyse en Ferdinand A. Snellaert. De erin beoefende genres waren het scheppend proza, vaderlandshistorische gedichten, toneelspelen, reisverhalen, boekbeoordelingen en veel beschouwende artikelen over kunst, taal en politiek.

Literatuur

M. Carlier en A. Deprez, Muzen-album, 1843-1848; De Vlaemsche Letterbode, 1843-1845; Het Vaderland, 1844-1845; Het Vaderland en De Vlaemsche Letterbode, 1845-1846; De Vlaemsche Stem, 1846-1853; De Moedertael, 1849-1853; Bydragen van het Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap te Brussel, 1848-1849 (Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, nr. 16, 1987).

Auteur(s)

Ada Deprez