Vlaemsch België

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Vlaams dagblad, opgericht te Brussel op 1 januari 1844 door een aantal vooraanstaande letterkundigen.

De krant stond onder de hoofdredactie van Jan J. de Laet, bijgestaan door twee voltijdse redacteuren Domien Sleeckx en Jaak van de Velde.

Het lanceren van een dagelijks verschijnende Vlaamse krant in 1844 was een riskante onderneming. De verkoopprijs van kranten was nog zeer hoog, zodat enkel de gegoede burgerij zich een krant kon veroorloven en die las in Vlaanderen uitsluitend Franstalige kranten. Gezien het grote financiële risico vond men moeilijk geldschieters. Een aantal letterkundigen, onder wie Hendrik Conscience, De Laet en Theodoor van Ryswyck doorkruiste het Vlaamse land, op zoek naar geldschieters en abonnees. De helft van het kapitaal werd vergaard in letterkundige milieus, de andere helft werd geleverd door Lucien Jottrand. Behalve de drie vaste redacteuren verleenden heel wat vooraanstaande literatoren (onder anderen Conscience, Van Ryswyck, Ferdinand A. Snellaert) hun medewerking.

De richting was unionistisch; de redactie meende dat de partijenstrijd tussen liberalen en katholieken enkel nadelig voor de Vlaamse strijd uitviel.

Vlaemsch België wilde in de eerste plaats opkomen voor de Vlaamse belangen. De redactie nam scherp stelling tegen de officiële verfransing van Vlaanderen op het gebied van onderwijs, gerecht en bestuur, alsook tegen de sociale achterstand. De krant zou het echter nog geen jaar uithouden. Ten gevolge van financiële moeilijkheden (te geringe oplage en te klein beginkapitaal) en ten gevolge van politieke verdeeldheid en naijver onder de redacteuren verdween Vlaemsch België op 22 november 1844. De volgende dag verscheen een nieuw Vlaams dagblad, De Vlaemsche Belgen, geredigeerd door Sleeckx en Van de Velde en in tegenstelling tot Vlaemsch België duidelijk katholiek. Met het oog op de verkiezingen werd het blad trouwens financieel gesteund door de geestelijkheid. Na de verkiezing viel de financiële steun weg en verdween De Vlaemsche Belgen meteen.

Literatuur

E. de Bens, Vlaemsch België. Het eerste Vlaamsgezind dagblad, 1960; 
E. Gubin, Bruxelles au XIXe siècle: berceau d'un flamingantisme démocratique (1840- 1873), 1979.

Auteur(s)

Els de Bens; Luc Vandeweyer