Vlaanderen (1919-1920)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

verscheen in Den Haag onder leiding van Josué de Decker halfmaandelijks van 1 september 1919 tot 1 april 1920, ter verspreiding in België.

Doordat de postbestelling in België werd verboden, werd de naam veranderd. Als maandblad kwamen er toen vier nummers onder de naam Ontvoogding in mei-augustus en vier nummers onder de naam Pro Flandria in september-december 1920. Daarna ging de administratie over naar Utrecht en werd het maandblad in tijdschriftformaat gedrukt in de drukkerij van de uitgeweken activist Jef Hinderdael. Zo verschenen in 1921 als derde jaargang zes nummers onder de naam Pro Flandria en vier nummers onder de naam De Vlaamsch- Nationale Gedachte. Toen werd de uitgave als maandblad gestaakt, doch als slot verscheen nog de brochure Het Groote Bedrog, gedateerd januari-februari 1922.

Men kan deze uitgaven in hun geheel beschouwen als pogingen van het Vlaamsch Comité om activistische propaganda te blijven voeren op Vlaamse bodem. Het diende tevens als voorloper van het weekblad Vlaanderen (1922-1933) Deze propaganda stimuleerde de anti-Belgische gevoelens bij de achtergebleven sympathisanten van het activisme en militanten van de Frontbeweging. Er werd ook gespeculeerd op onlustgevoelens bij reactionaire katholieken over de overwinnig van de westerse geallieerden.

Auteur(s)

Hendrik D. Mommaerts; Luc Vandeweyer