Vlaanderen-Europa 2002

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

reeks van initiatieven genomen door de Vlaamse overheid met de bedoeling Vlaanderen en de Vlaamse instellingen in binnen- en buitenland meer bekendheid te geven.

De Vlaamse Regering oordeelde dat het jaar 2002 vanuit meerdere invalshoeken een belangrijke symboolwaarde heeft als scharnierjaar. 2002 betekent 10 jaar actieplan Vlaanderen en 700 jaar Vlaamse feestdag, maar ook de invoering van de euromunt en het evenement Europa der Culturen 2002.

Via de organisatie van talrijke evenementen wil de overheid de positie van Vlaanderen binnen Europa versterken; een grotere internationale bekendheid betekent automatisch meer internationale contacten, die bijgevolg economische voordelen met zich mee kunnen brengen.

Een Komitee 2002, met als voorzitter Richard Celis, coördineert alle manifestaties. Ondanks het eenvormige logo zijn de diverse initiatieven in het kader van Vlaanderen- Europa 2002 financieel onafhankelijk van elkaar. Het 2002- project steunt zich op zeven pijlers, die ook elk een eigen variant van het uniforme 2002-logo hebben: tentoonstellingen zeven eeuwen Vlaamse kunst, het festival van de Europese culturen 2002, topsport en interlands Vlaanderen 2002, gemeentelijke initiatieven, de Partners van Vlaanderen, congressen en bedrijfsevenementen, en internationale uitwisselingen. Naast de klassieke 11 juli-vieringen worden ook sportevenementen, muziekconcerten, uitwisselingsprojecten, economische activiteiten (zoals de jaarlijkse Ankerprijs en productpromoties), en toeristische initiatieven ingericht.

Om de activiteiten te promoten wordt een driemaandelijkse 2002-nieuwsbrief uitgegeven.

De Elfdaagse Vlaanderen-Europa 2002 wordt georganiseerd rond de Vlaamse feestdag en onder auspiciën van alle Vlaamse ministers. Ook in het buitenland worden dan diverse manifestaties opgezet. De Elfdaagse reikt elk jaar de Gulden Sporen van de internationale uitstraling uit. Toen de Elfdaagse in 1994 voor het eerst plaatsvond namen 20 gemeenten en 30 verenigingen deel, voor de uitgave van 1997 waren 191 gemeenten en 170 verenigingen betrokken.

Verwijzingen

zie: Luc van den Brande.

Auteur(s)

Nico Wouters