Vlaamse Regering

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

uitvoerende macht van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, geïnstalleerd na de grondwetsherziening van 1980 en aanvankelijk aangeduid met de term 'Executieve'.

De ministers worden verkozen uit en door de Vlaamse Raad, vanaf juni 1995 het Vlaams parlement. Het aantal ministers is beperkt tot 11. Ze leggen hun eed af in het regionaal parlement. Enkel de voorzitter, vaak omschreven als minister-president, legt zijn eed af bij de koning. De Vlaamse Regering is enkel verantwoording verschuldigd aan het Vlaams parlement, die een motie van wantrouwen tegenover de regering kan laten stemmen. Een regering kan echter pas ontbonden worden als er tegelijk een nieuwe regering wordt voorgesteld. Gezien voor het parlement vervroegde verkiezingen onmogelijk zijn wil dat zeggen dat de regering voor een periode van vijf jaar in functie blijft. Sinds 1981 werden reeds 8 regeringen gevormd: vier onder leiding van Gaston Geens (tot 1992) en vier onder die van Luc van den Brande, beiden politici van de Christelijke Volkspartij.

Naast 'binnenlandse' bevoegdheden, kan de Vlaamse Regering internationale onderhandelingen voeren. Toch blijft de federale overheid de leiding behouden over de internationale betrekkingen. Zo kan de federale ministerraad de door de Vlaamse Regering gevoerde procedure schorsen (federalisme, staatshervorming).

Literatuur

J. Bouveroux, Het Sint-Michiels akkoord, 1993; 
M. Goossens, Het onstaan en de groei van het Vlaams parlement, 1970-1995, 1995; 
N. Jacquemin en M. van den Wijngaert, O Dierbaar België. Ontstaan en structuur van de federale staat, 1996.

Auteur(s)

Gert van Overloop