Vlaamse Gewest

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

De grondwetsherziening van 1970 legde de basis voor de vorming van drie gewesten als nieuwe territoriale instellingen; het Brusselse, het Waalse en het Vlaamse. Tijdens de jaren 1970 bleven de uitvoeringsbesluiten uit omwille van de meningsverschillen omtrent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de Vlamingen wilden in tegenstelling tot de Franstaligen het Brussels Gewest afbakenen tot de 19 gemeenten van het arrondissment Brussel-hoofdstad en er geen volwaardig derde gewest van maken.

Door de wet van 1 augustus 1974 werden in een 'voorlopige' gewestvorming drie adviserende raden (samengesteld uit senatoren) en drie ministeriële comités voor gewestelijke aangelegenheden opgericht. Het probleem van het Brusselse statuut raakte pas opgelost met de staatshervorming van 1980.

Via de wet van 8 augustus 1980 werd een Vlaamse Gewest, Waals en Brussels Gewest opgericht als autonome politieke deelstaten. Langs Vlaamse kant werden het parlement en de regering samengevoegd met die van de Vlaamse Gemeenschap en zagen aldus de Vlaamse Raad (later Vlaams parlement) en de Vlaamse Executieve (later Vlaamse Regering) het licht. De staatshervormingen van 1988 en 1993 breidden de bevoegdheden en financiële middelen van de gewesten systematisch uit. In 1994 werden de grenzen definitief vastgelegd; het Vlaamse Gewest bestaat uit de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Oost- en West- Vlaanderen. De bevoegdheden van de gewesten zijn: ruimtelijke ordening, leefmilieu en waterbeleid, landinrichting en natuurbehoud, huisvesting, landbouwbeleid, economie, energiebeleid, ondergeschikte besturen, tewerkstelling, openbare werken en vervoer. Daarnaast beschikt het gewest over aanvullende bevoegdheden zoals onder meer wetenschappelijk onderzoek, administratief toezicht en infrastructuur. Ook een internationaal verdragsrecht behoort tot haar bevoegdheden. Bepaalde materies met een internationaal aspect zoals landbouw en buitenlandse handel zijn zowel een gewestelijke als een federale aangelegenheid.

Literatuur

J. Bouveroux, Het Sint- Michielsakkoord, 1993; 
M. Goossens, Het onstaan en de groei van het Vlaamse parlement, 1970-1995, 1995; 
N. Jacquemin en M. van den Wijngaert, O Dierbaar België. Ontstaan en groei van de federale staat, 1996.

Auteur(s)

Gert van Overloop