Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

is de politieke instelling in Brussel die de belangen van de Brusselse Vlamingen verdedigt.

Door de bijzondere wet van 12 januari 1989 werden de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht. Centraal orgaan is de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, het Brussels parlement, die samengesteld is uit 75 rechtstreeks verkozen inwoners van het Brussels Gewest. Om een aantal eigen bevoegdheden uit te oefenen houden de Nederlandse en de Franse taalgroep afzonderlijk zitting. De Nederlandstalige leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad vormen samen de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Na de verkiezingen van 21 mei 1995 viel het aantal Nederlandstaligen in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad terug van 11 op 10 en bestaat de Raad van de VGC met andere woorden uit 10 leden.

Daarnaast hebben de Vlamingen in Brussel ook een miniregering: het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie dat uit drie leden bestaat. Daarin zetelen de twee Vlaamse ministers en de Vlaamse staatssecretaris uit de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Raad en College vormen samen de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft eigen bevoegdheden. Grondwettelijk behartigt zij de gemeenschapsmateries van de Vlaamse Brusselaars. Via verordeningen kan zij als inrichtende macht optreden inzake culturele aangelegenheden, onderwijs en persoonsgebonden materies en oefent zij de bevoegdheden uit die door het Vlaams parlement werden gedelegeerd.

De tegenhanger van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is de Franse Gemeenschapscommissie. Door de staatshervorming van 1993 kreeg de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie op vraag van de Franse Gemeenschap decreetgevende bevoegdheid en nam zij een aantal bevoegdheden van de Franse Gemeenschapsraad over.

Literatuur

A. Alen, 'Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en zijn instellingen', in Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, jg. 44 (1989), p. 491-495; 
P. van Orshoven, 'Brussel, Brabant en de minderheden', in A. Alen en L.P. Suetens (eds.), Het federale België na de vierde staatshervorming. Een commentaar op de Nieuwe Grondwet en haar uitvoeringsbesluiten, 1993, p. 227-247; 
M. Goossens, Ontstaan en groei van het Vlaams parlement, 1970-1995, 1995.

Auteur(s)

Martine Goossens