Vlaamse Filmpjes, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

reeks kortverhalen gericht op de (katholieke) jeugd (vanaf 1930).

De Vlaamse Filmpjes (tot 1942 Vlaamsche Filmpkens) zijn een uitgave van de katholieke uitgeverij De Goede Pers (oorspronkelijk De Goede Lezing) te Averbode, die katholiek geïnspireerde periodieken verspreidde en verspreidt. Aanvankelijk verschenen De Filmpjes als een rubriek, geschreven door de leraar Emiel van Hemeldonck, in het bekende jeugdtijdschrift Zonneland. Onder impuls van schoolinspecteur F. Hammecker en pater L. Dils begonnen ze in 1930 als een aparte reeks te verschijnen. Dat er een behoefte bestond aan Nederlandstalige jeugdliteratuur bleek uit het succes van de reeks die al snel op 60.000 exemplaren werd gedrukt. De verspreiding gebeurde vooral via het katholiek onderwijsnet. Medewerkers in deze periode waren onder anderen L. Wachters, Y. Waegemans, J. Vercammen, L. Sterk, J. Simons, J. Scheirs, L. Lavki, N. Hermans, M. de Lanoy en de zeer bekende John Flanders (Jean Ray). Voor velen onder hen vormden De Vlaamse Filmpjes een springplank naar een carrière als jeugdschrijver. In 1943, na 614 nummers, werd de reeks wegens papierschaarste stopgezet, maar na de oorlog werd ze met veel succes hernomen. Er verschenen sindsdien al meer dan 1300 nummers. Het katholiek en moralistisch karakter verminderde duidelijk vanaf de jaren 1960 en de klemtoon verschoof naar het avontuurlijke en recent ook meer naar sociaal engagement. Belangrijke naoorlogse medewerkers waren onder anderen J. Ghijsen, G. van der Gucht, R. Puttemans, J. van Remoortere, C.R. Leeman, Staf Verrept (alias I. Stalis), F. de Moor en opnieuw Flanders; veel bekende namen uit de jeugdliteratuur.

Het bijzonder belang van De Vlaamse Filmpjes voor de V.B. is dat ze voorzagen in de behoefte van de (katholieke) jeugd aan toegankelijke literatuur in de eigen taal en dat ze aan tal van jonge Vlaamse auteurs de mogelijkheid gaven om te publiceren. Tevens stelt de reeks zich sinds enige tijd expliciet ten doel om een beschaafde omgangstaal bij de jonge lezers te propageren.

Literatuur

L. Wens, John Flanders en de Vlaamse Filmpjes, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1980; 
A. Heyvaerts, De Vlaamse Filmpjes. Historiek en typologie van de belangrijkste verhaalgenres uit de periode 1945-1966, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1981; 
G. Cornelis, 'De Vlaamse Filmpjes van John Flanders', in Cahier Jean Ray, nr. 9 (1981).

Auteur(s)

Bart de Wever