Vlaamsche Volk, Het (1894-1898)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

katholiek, Vlaams en democratisch dagblad.

Werd in Brussel gesticht op initiatief van de Vlaamsche Katholieke Landsbond door flaminganten uit alle provincies. Het eerste nummer verscheen op 14 augustus 1894.

Bedoeling was een krant te verspreiden die overkoepelend zou zijn voor alle Vlamingen. Onder de vijftien leden van de bestuurraad vinden we Aloïs de Backer, Léonce du Castillon, Gustaaf Eylenbosch, Joris Helleputte, August Laporta, Kamiel Meyfroidt en Hector Plancquaert. Er rezen evenwel conflicten tussen de radicale daensisten en de meer gematigde katholieken. De daensisten werden uit het bestuur gewerkt en advocaat Pol Gisseleire werd in juni 1896 hoofdredacteur. Tot augustus 1897 sloeg hij een verzoenende toon aan tegenover de daensisten. Maar eind 1897 viel hij Plancquaert herhaaldelijk aan.

Het blad zette zich in voor de Vlaamse taaleisen en verdedigde de belangen van arbeiders, middenstanders en boeren. Maar het nam vaak een gematigde houding aan en verloor zo vele lezers. Het raakte in financiële moeilijkheden en na een brand in de drukkerij hield het in 1898 op te bestaan.

Literatuur

H. de Ceulaer, Het dagblad 'Het Vlaamsche Volk' 1894-1898, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970; 
F. van Campenhout, LDB, 1993.

Auteur(s)

Frans van Campenhout