Vlaamsche Tijding, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"Weekblad voor stad en land. De Vlaamsche Tijding", flamingantisch weekblad, uitgegeven te Brussel van 6 oktober 1866 tot vermoedelijk augustus 1869 door Xavier Havermans. Wellicht was ook Julius Hoste (sr.) een van de medewerkers.

Dit tijdschrift, waarvan slechts enkele nummers bewaard bleven, stelde zich katholiek op, maar beweerde toch partijongebonden te zijn. Het zei uitsluitend het nationaal belang te verdedigen en kon bijgevolg zowel door katholieken als liberalen worden gesteund. Dit verklaart wellicht waarom het blad voldoende lezers had om drie jaar te verschijnen.

De Vlaamsche Tijding stelde drie concrete eisen: de verbetering van de levensomstandigheden van de arbeidersklasse, antimilitaristische hervormingen en uitbreiding van het stemrecht. Daarom steunde het in 1867 de eisen van een Brussels comité van vooraanstaanden dat het rapport van de Grievencommissie als uitgangspunt had genomen. De Vlaamsche Tijding stelde ook taaleisen en verklaarde dat de Vlaamsgezinden alleen door politieke actie iets konden bereiken, maar dit moest gebeuren buiten de politieke partijen en meningsverschillen om. Hiermee stond het in de lijn van een partijongebonden flamingantisme.

Literatuur

E. Gubin, Bruxelles au XIXe siècle: berceau d'un flamingantisme démocratique (1840-1873), 1979.

Auteur(s)

Sam van Clemen