Vlaamsche Smeder, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

activistisch weekblad, te Gent uitgegeven door Jan Wannyn, verscheen van 14 april 1918 tot en met 13 oktober 1918 en had naar eigen zeggen een oplage van 15.000 exemplaren (activisme).

Hoewel directe gegevens over Duitse financiële steun ontbreken, was de Deutsche Bank een belangrijk adverteerder. Het weekblad afficheerde zich als nationalistisch vecht- en spotblad. Het sloeg een felle toon aan en stond aan de kant van het zeer radicale anti-belgicisme, zoals dat gestalte had gekregen in de groep Jong-Vlaanderen, die zich in oktober 1914 te Gent had geconstitueerd. De Vlaamsche Smeder werd gedrukt op de persen van De Morgenbode, een veel gematigder activistenorgaan. Met Wannyn vormden Marcel Minnaert, Hector Plancquaert en A. van Hoorde de redactie. Ook de heftige Rika van Overberghe, lerares aan Wannyns instituut, werkte mee. Het weekblad richtte zich in de eerste plaats op de Gentse arbeiders, want taalstrijd was ook sociale strijd. Veel aandacht ging dan ook uit naar kritiek op de Franssprekende katoenbaronnen. De redactie koos voor een eenvoudig en direct taalgebruik. De humoristische rubriek van Smidje Smee (Paul de Witte) trok veel lezers. De periodiek was bovenal het partijorgaan van Wannyns Nationalistische Bond. De redactie trok dan ook fel van leer tegen de Vlaamsch-Nationale Partij van Frans Primo en diens Nieuwe Gentsche Courant.

Literatuur

D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991.

Auteur(s)

Lammert Buning; Pieter van Hees