Vlaamsche Liberale Vereeniging

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Gentse liberale flamingantische kiesvereniging, opgericht begin 1866 en heringericht op 21 december 1867.

De eerste Vlaamsche Liberale Vereeniging ontstond in de schoot van de liberale afdeling van het Vlaamsch Verbond; Karel Vervier en August Gondry waren respectievelijk voorzitter en secretaris. Volgens haar oproep van 27 mei 1866 wenste de vereniging alle liberale flaminganten te verzamelen, tegen het katholicisme en het anti-Vlaams liberalisme. Met het oog op de parlementsverkiezingen van 12 juni 1866 werd opgeroepen welbepaalde flamingantische liberale kandidaten te steunen (bijvoorbeeld August de Maere-Limnander). Ondanks het electorale succes dat volgde ging de vereniging daarna snel ten onder wegens een gebrek aan initiatief; Julius Vuylsteke, stichtend lid, nam omwille hiervan in oktober 1866 ontslag.

Op 21 december 1867 besloten Jacob F. Heremans, E. de Clercq, Adolf Sunaert, Julien Morel en Vuylsteke de Vlaamsche Liberale Vereeniging nieuw leven in te blazen. Op de tweede vergadering van 11 januari 1868 werd Vuylsteke voorzitter en De Clercq secretaris, terwijl Pol Deschamphelaere, Heremans, N. Kloostermans, Gustave Rolin-Jaequemyns, Sunaert, Ch. Trouvriez, A. van der Gucht, en Vervier deel uitmaakten van het bestuur. De herinrichting van de vereniging als een politieke drukkingsgroep binnen de liberale partij, werd gerealiseerd door een inhoudelijke koerswijziging. Hoewel deze nieuwe Vlaamsch Liberale Vereeniging nog steeds aandacht had voor de eisen van de V.B., profileerde de vereniging zich nu veel nadrukkelijker als voorheen als liberaal en dus uitgesproken antiklerikaal. Het matigen van Vlaamse standpunten gebeurde vooral onder impuls van Vuylsteke en het was de enige manier waarop de groep een plaats binnen de Vlaamsvijandige liberale partij kon bemachtigen. De vereniging verdedigde de symbiose van Vlaamse, liberale, en democratische principes.

Deze strategie wierp vruchten af; de Vlaamsch Liberale Vereeniging werd door de liberale partij in Gent aanvaard. In 1875 trad de vereniging toe tot de Fédération des Associations libérales, en in 1885 stond ze mede aan de basis van de Bond der Vlaamsche Liberale Maatschappyen te Gent.

Literatuur

J. Verschaeren, Julius Vuylsteke (1836- 1903). Klauwaard en Geus, 1984.

Auteur(s)

José Verschaeren; Nico Wouters