Vlaamsche Leeuw, De (1886-1893)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"Strijdtolk voor het Vlaamsche Volk", opgericht door de West-Vlaming Emiel de Visschere vlak voor deze in 1886 als student Leuven verliet.

Het blad verscheen jaarlijks tot en met april 1893 en had ten doel een overzicht te geven van wat er het afgelopen jaar aan V.B. was gebeurd. Zo werden nieuwe Vlaamsgezinde verenigingen gesignaleerd en werd de strijd om de vernederlandsing van de verschillende maatschappelijke domeinen op de voet gevolgd.

De Visschere propageerde via het blad een voor die tijd radicaal Vlaams programma door de volledige vernederlandsing van bestuur, gerecht en onderwijs te eisen. Precies omwille van dit radicaal karakter verkoos hij het blad in Antwerpen bij H. en L. Kennes te laten drukken. Ondanks het feit dat De Vlaamsche Leeuw niet bedoeld was als studentenblad, kende het wel de grootste verspreiding in deze groep.

Literatuur

L. Gevers, Bewogen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894), 1987.

Auteur(s)

Nico Wouters