Vlaamsche Leeraarsbond van het officieel middelbaar onderwijs

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

vakorganisatie door Edler Hansen (voorzitter) en Jozef Uytterhoeven (1890-1959) (secretaris) op 18 september 1920 opgericht met als doel de rechten van de Vlaamse leerkrachten te beschermen.

Van meet af aan stelde de vereniging dat het moedertaal-voertaal-principe essentieel was als basis en waarborg voor het middelbaar onderwijs. Hansen en Uytterhoeven konden steunen op de medewerking van Philip van Isacker, Emile Blavier, Cyriel de Baere, Jozef Goossenaerts, Maurits Basse, Frank Baur, Lodewijk Goemans, Floris van der Mueren, J. Viskens en anderen. Vanaf 1921 had de Vlaamsche Leeraarsbond ook een eigen tijdschrift onder leiding van Uytterhoeven, Ons Middelbaar Onderwijs. Op 15 september 1940 sloot de vereniging zich met haar 2500 leden aan bij Arbeidsorde en integreerde zich in de groep Volksopvoeding, die als doel had "de Vlaams Nationale leraar tot een Nationaal-socialistische volkopvoeder" te vormen.

Literatuur

W. Steenhout, De Unie van Hand- en Geestesarbeiders. Een onderzoek naar het optreden van de vakbonden in de bezettingsjaren (1940-44), RUG, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, 1983.

Auteur(s)

Bernard van Causenbroeck