Vlaamsche Kunstbode, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"Maandelijksch Tijdschrift voor Kunsten, Letteren en Wetenschappen", verscheen van oktober 1870 tot oktober 1913 in Antwerpen.

De redactie werd tot 1881 waargenomen door August J. Cosijn (1844-1881). Van 1882 tot mei 1910 was Jan Boucherij de hoofdredacteur. Medewerkers waren onder meer Peter Benoit, Marcellus Emants, Klaus Groth, Constant J. Hansen, Jacob F. Heremans, Emanuel Hiel, Julius Mac Leod, Gustaaf Segers, Isidoor Teirlinck en Omer Wattez.

Het tijdschrift was de eerste tien jaar een perfecte uiting van het zogenaamde cultuurnationalisme. Onder invloed van Peter Benoit kon de Vlaamse zaak in de jaren 1870 van een loutere taalaangelegenheid verruimen tot een cultuurstrijd waarin niet alleen taal en literatuur maar alle kunstuitingen hun plaats kregen binnen het Vlaamse emancipatieproces. Vandaar dat De Vlaamsche Kunstbode aan al deze kunstvormen aandacht besteedde en de volksverbondenheid van de Vlaamse kunst propageerde. Na Cosijns dood maakte Boucherij van het tijdschrift geleidelijk een louter literair blad en een thuishaven voor een conservatieve generatie auteurs die zich, ondanks de vernieuwing van de tachtigers en negentigers, bleef koesteren in de zekerheden van een traditionele kunst.

Literatuur

M. Carlier en A. Deprez, Vlaamsche Kunstbode 1871-1913 (Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, nrs. 22a-22b, 1989).

Auteur(s)

Marc Carlier