Vlaamsche Keikop, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

katholieke studentenalmanak, achtereenvolgens verschenen te Gent (1890-1892), Antwerpen (1892-1894), Turnhout (1894-1896), Brussel (1896-1898), Dendermonde (1898-1899), Leuven (1899-1903), Dendermonde (1903-1904), Leuven (1905-1914) en als uitgave van De Vlaamsche Boekenhalle te Leuven, Mechelen Leiden en Gent (1921-1922).

De Vlaamsche Keikop begon te verschijnen einde 1890, kort na de oprichting van het Katholiek Vlaamsch Studentenverbond, de tweede – slechts kortstondig bestaande – overkoepelende organisatie van de katholieke Vlaamse studentenbeweging. Hij voerde het motto "In Vlaanderen Vlaamsch, Vlaamsch in 't onderwijs" en richtte zich tot scholieren van heel het Vlaamse land. In zijn opmaak en schertsend-hekelende toon vertoonde hij opvallend veel gelijkenis met de in 1880 en 1881 verschenen almanak Driesken de Nijper, van wie hij zich trouwens de kleinzoon noemde. Het is daarom waarschijnlijk dat achter deze uitgave de priesters Frans Drijvers, J. de Ruysscher, Julius Bouten en Isidoor Verdoodt schuilgingen die met dit initiatief de onderneming van hun seminarietijd wilden overdoen, ditmaal met meer succes, want De Vlaamsche Keikop zou veel langer verschijnen.

De studentenalmanak bracht in elke aflevering, behalve losse artikelen, een jaarkalender, beginnend in oktober, een anekdotisch verslag van het komende jaar en een terugblik op en een overzicht van de voornaamste politieke gebeurtenissen op Vlaams gebied in het voorgaande jaar. Van 1909 af werd achteraan een adressenlijst toegevoegd van de Katholieke Vlaamsche Landsbond, die in 1921 werd aangevuld met adressen van het Katholiek Vlaamsch Studentensecretariaat en van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond. De almanak leverde, dikwijls in dialoogvorm, op amusante maar tegelijkertijd scherpe wijze kritiek op de verfranste maatschappij, vooral op het verfranst onderwijs. Hij verzette zich tegen de nevenbewegingen die na 1900 in de studentenbeweging aan bod kwamen en was voorstander van de zuivere taalstrijd.

Literatuur

L. Gevers, Bewogen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894), 1987.

Auteur(s)

Lieve Gevers