Vlaamsche Gedachte, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

verscheen voor de eerste maal op 5 april 1916 te 's-Gravenhage.

Het blaadje kwam uit op ongeregelde tijden en verdween in de loop van 1917. Het werd uitgegeven door Leo Picard, die zich begin september 1915 uit de onverzoenlijk anti-Belgische groep Jong-Vlaanderen had losgemaakt en niet lang daarna naar Nederland was gegaan. De Vlaamsche Gedachte verwierp niet alleen de opvatting van die Vlamingen die meenden alles te moeten opofferen aan de verdediging van het Belgisch staatsverband, maar evenzeer het extremisme van Jong- Vlaanderen, dat van géén België, in welke vorm dan ook, wilde weten. Het blad nam een tussenstandpunt in. Picard wilde een 'Vlaams' Vlaanderen binnen een hersteld en verbeterd België. Het was in hoofdzaak Picard zelf, die het blad volschreef, maar zijn vrienden Frederik C. Gerretson, Derk Hoek, Eugène Cantillon en anderen leverden van tijd tot tijd ook een bijdrage.

Literatuur

L. Picard, Geschiedenis van de Vlaamse en Groot-Nederlandse beweging, II, 1959.

Auteur(s)

Lammert Buning; Pieter van Hees