Vlaamsche Gazet (van Brussel), De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"Dagblad voor Zuid- en Noord Nederland", een vrijzinnige krant die verscheen tussen 14 november 1900 en 20 augustus 1914.

In tegenstelling tot Het Laatste Nieuws poogde Julius Hoste (sr.) met deze krant de Vlaamsgezinde vrijzinnige intelligentsia te bereiken en een spreekbuis te zijn voor hun opvattingen en doelstellingen. De Vlaamsche Gazet van Brussel bleef, ondanks het grote formaat, het kleine broertje van Het Laatste Nieuws. Dit kwam duidelijk in de oplage tot uiting. Met een gemiddelde van 9000 exemplaren stak het ver onder de 68.000 nummers die dagelijks van Het Laatste Nieuws werden gedrukt. Het zou ook nooit rendabel zijn. Dit gegeven is er wellicht de oorzaak van geweest dat na de Eerste Wereldoorlog de familie Hoste afzag om het blad opnieuw op te starten.

Julius Hoste (jr.) nam in 1908 het roer van De Vlaamsche Gazet van zijn vader over. De krant nam de eisen van de V.B. tot de zijne. De vernederlandsing van de Gentse universiteit was een hoog genoteerd strijdpunt. Verder steunde het blad de flaminganten in de liberale partij en de Vlaamse liberale organisaties die in deze periode het daglicht zagen, met als hoogtepunt de oprichting in 1913 van het Liberaal Vlaams Verbond (LVV). Ook Vlaamsgezinden in de socialistische partij konden, dan vooral tijdens verkiezingen, op aandacht rekenen. De Vlaamsche Gazet besteedde in haar kolommen ruime aandacht voor de internationale politiek. Vader en zoon Hoste deden voor het blad een beroep op talloze bekenden van vrijzinnige signatuur.

Op 20 november 1914 gaf Alfons Baeyens, de vooroorlogse Antwerpse correspondent van Het Laatste Nieuws en De Vlaamsche Gazet van Brussel, de Vlaamsche Gazet, "Het Laatste Nieuws, Antwerpsche Uitgave" uit. De publicatie wijzigde van naam naar Het Vlaamsche Nieuws toen Hoste (jr.) Baeyens verbood tijdens de bezetting verder uit te geven.

Literatuur

A. Baeyens, Bijdragen tot de studie van het Vlaams activisme. 3. Het activisme in Antwerpen. Gedachteninhoud van de Antwerpse activistische pers 1914-1918, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1973.

Verwijzingen

zie: Julius Hoste (sr.).

Auteur(s)

Luc Sieben