Vlaamsche Drukkerij, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

drukkerij en uitgeverij, in 1907 te Leuven opgericht door een reeks katholieke intellectuelen (Frans van Cauwelaert, Lodewijk Scharpé, Emiel Vliebergh, Hendrik Persyn en anderen) ter ondersteuning van de florerende Keurboekerij, een uitleenbibliotheek aan de Grote Markt.

De Vlaamsche Drukkerij, technisch geleid door Hugo Bomans, drukte het studentenweekblad Ons Leven, het algemeen weekblad Hooger Leven (1906-1914) en een aantal jaargangen van de almanak De Vlaamsche Keikop. Nadat de eveneens te Leuven gevestigde Vlaamsche Boekenhalle van Alfons de Groeve in 1926 alle uitgeversactiviteiten had gestopt, zette De Vlaamsche Drukkerij het werk van de Boekenhalle voort door het uitgeven van werk van katholieke Vlaamsgezinde schrijvers als Jozef Simons, Constant Eeckels, Edward Vermeulen en anderen. In 1929 werd De Vlaamsche Drukkerij formeel ontbonden, om met de eveneens ontbonden Vlaamsche Boekenhalle te kunnen versmelten tot een nieuwe naamloze vennootschap, genaamd De Vlaamsche Drukkerij. Van dan af werd nog alleen wetenschappelijk en vulgariserend werk uitgegeven. In 1969 werd het bedrijf overgenomen door Drukkerij Ceuterick, die niet als uitgever actief is.

Literatuur

L. Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, II, 1987.

Auteur(s)

Ludo Simons