Vlaamsche Bond van het Arrondissement Brussel

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

opgericht in januari 1889 door J.K. Beving, Karel G. Brants, Eugeen E. Stroobant, Prosper van Langendonck (1862-1920), Emiel ver Hees en H. Dewinde.

Eerste voorzitter was Juliaan de Vriendt, waarna Brants hem opvolgde. Het doel van de bond was het verdedigen van de Vlaamse rechten en belangen te Brussel.

De Bond was een bundeling van Vlaamse katholieken, die wel wilden samenwerken maar niet fusioneren met politiek andersdenkenden. Zo onderhield men goede contacten met de liberale flaminganten, maar werd toch hoofdzakelijk de katholieke V.B. te Brussel gesteund. De eerste activiteiten waren de oprichting van een grievencomité, van een afdeling letterkunde en het opnieuw stimuleren van de Brusselse Davidsfondsafdeling. De propaganda richtte zich vooral tot de inwoners van de voorsteden en het platteland. In 1891 werd onder impuls van Brants een sprekersbond opgericht.

Eind 1893 werd de Bond geïntegreerd in de conservatieve associatie. Bij de verkiezingen van 1894 stonden twee leden van de Bond (De Vriendt en Juliaan van der Linden) op de katholieke lijst; ze werden verkozen. Vanuit de Bond kregen de twee verkozenen de richtlijn mee tijdens hun Kamerredevoeringen de Nederlandse taal te gebruiken; in de afdelingen of tijdens de discussies mochten ze zich ook in het Frans uitdrukken.

Literatuur

M. de Vroede, Juliaan de Vriendt in de politiek en de Vlaamse Beweging, 1960.

Auteur(s)

Janine Beyers- Bell; Nico Wouters