Vlaamsch Nationaal Secretariaat

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

ook Algemeen Vlaamsch Nationaal Secretariaat geheten, opgericht op 12 januari 1924.

De stichtingsmededeling was ondertekend door Alfons Depla, Jeroom Leuridan, Berten Pil, Bob Standaert, Oscar de Gruyter, Piet Finné en Dries Devos. Het Secretariaat was gevestigd te Gent (Oude Houtlei 14) en fungeerde tevens als een centraal persbureau ter voorlichting over de V.B. Het secretariaatswerk werd verricht door Hendrik Cayman. Hij werkte daarbij onder leiding van Robrecht de Smet en Josué de Decker.

In feite was dit Secretariaat de antenne op Vlaamse bodem van het weekblad Vlaanderen en van het Verbond van Vlaamsche Nationalisten De Blauwvoet. Van daaruit werd propaganda bedreven en werden inlichtingen verzameld. Naarmate Het Vlaamsche Front organisatorisch verkruimelde tot arrondissementele partijtjes die nog eens opsplitsten in scheurlijsten was het tevens de bedoeling om, via het Secretariaat, een zekere 'leiding' aan heel de nationalistische beweging te geven. Het Secretariaat moest uitgroeien tot een politieke koepelorganisatie. Meer dan een kortstondige wensdroom is dit niet geweest.

Literatuur

L. Vandeweyer, 'Machtsstrijd in het Vlaamse Front. De ondergang van "Ons Vaderland", de geboorte van "Vlaanderen"', in WT, jg. 44, nr. 4 (1985), p. 206-224; 
id., 'Redaktiegeschiedenis van het weekblad "Vlaanderen" (1925-1934)', in WT, jg. 45, nr. 2 (1986), p. 65-83.

Auteur(s)

Luc Vandeweyer