Vlaamsch Leven

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"Zelfstandig Vlaamsch-Geïllustreerd Weekblad", verschenen te Brussel van 3 oktober 1915 tot 20 oktober 1918.

Het blad werd achtereenvolgens geredigeerd door Octaaf Steghers (jaargang 1, 1915-1916) en Willem Gijssels (van oktober 1916 tot het einde). Het bevat de eerste gedichten van toenmalige jongeren, zoals Victor-Jozef Brunclair, Gaston Burssens, Marnix Gijsen, A.W. Grauls, Raymond Herreman, K. Leroux, A. Nahon, Paul van Ostaijen, Maurice Roelants, Urbain van de Voorde, proza van Richard de Cneudt, Albert van Hoogenbemt, Alfons Jeurissen (1874-1925), talrijke liederen, maar is voor de V.B. voornamelijk van belang door zijn artikelen over grote Vlamingen (Peter Benoit, Isidoor van Beugem, Leonardus L. de Bo, Alfons de Cock, Juliaan Delbeke, Jef Denyn, Julius de Geyter, Emanuel Hiel, Pol de Mont, Albrecht Rodenbach, Domien Sleeckx, Stijn Streuvels, Felix Timmermans, Edward Vermeulen, Hugo Verriest, Cyriel Verschaeve en anderen) en door een aantal bijdragen van flamingantische, veelal activistische inspiratie, zoals die van Achilles Mussche en August Remouchamps over de vernederlandsing van de universiteit te Gent, F. Ackermann, Jan Boon, Karel Fossey, George Roose en Steghers over de krijgsgevangenkampen in Duitsland, R. de Roeck over de taalgrens, Jef van den Eynde over Hermann Wirth, Herman van Puymbrouck over Georges Eekhoud en het 'Vlaams', Steghers over Frans-Vlaanderen en van onbekenden over Lodewijk Severeijns en aalmoezenier Paul Vandermeulen. Het blad verdween, toen Gijssels naar Nederland uitweek.

Literatuur

R. Roemans, Bibliografie van de moderne Vlaamsche literatuur 1893-1930. Dl. 1. De Vlaamsche tijdschriften, 1930-1934, p. 729-791.

Auteur(s)

Ludo Simons