Vlaamsch Handelsverbond

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

opgericht op 28 juni 1908 door de inspanningen van Leo Meert, een industrieel uit Sint- Niklaas.

De opstellen van Lodewijk de Raet over de "Vlaamsche Volkskracht" hadden hiervoor een gunstige sfeer geschapen. De voormannen van de nieuwe organisatie waren naast L. Meert: Hippoliet Meert, Lieven Gevaert, Joris Fassotte, Ed. Schiltz, B. van Aalst, H. Peeters, Nic. Orlay en J. Verstraeten. Het dagelijks bestuur bestond uit Gevaert (voorzitter van het Verbond), L. Meert (algemeen secretaris), Schiltz en Fassotte. J. Cox werd aangesteld als bezoldigd secretaris.

Het verbond wilde het Vlaamse bedrijfsleven tot een drukkingsgroep omsmeden en rekende op de medewerking van handelaars en industriëlen maar ook hun personeel. Het doel was de vernederlandsing van de handel in Vlaams-België, de verbreiding van het gebruik van het Nederlands in de wereldhandel, de uitbreiding van de handelsbetrekkingen met het buitenland en vooral met de volken van het Nederlands taal- en 'stam'gebied, de behartiging van de stoffelijke belangen van het Vlaamse volk en de verdediging van de gemeenschappelijke belangen van de leden. Er werd een maandblad Handel en Nijverheid uitgegeven dat de band tussen de leden moest versterken en de belangen verdedigen. Er was ook samenwerking met onder meer het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) voor het organiseren van een tentoonstelling van Nederlandse boeken en tijdschriften in het paviljoen van het ANV op de wereldtentoonstelling te Brussel in 1910.

Na de Eerste Wereldoorlog verloor het Verbond zijn voornaamste baanbreker, Meert, die bij het activisme betrokken raakte en naar Duitsland uitweek. Het duurde tot 1926 voordat met de oprichting van het Vlaams Economisch Verbond een nieuwe bundeling van krachten gerealiseerd werd.

Literatuur

Th. Luykx, Bijdrage tot de geschiedenis van de economische bewustwording in Vlaanderen. Veertig jaar Vlaams Economisch Verbond 1926-1966 (met medewerking van M. Lamberty en F. Wildiers), 1967.

Auteur(s)

Frans Wildiers; Luc Vandeweyer