Vlaamsch Financieel Verbond

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

ontstond uit de Antwerpse Financiekring, waarmee het Vlaams Economisch Verbond (VEV), op initiatief van Lieven Gevaert, onmiddellijk na zijn ontstaan (1926) betrekkingen aanknoopte en samenwerkte.

Deze poging om de gehele Vlaamse financiële sector onder een overkoepelend orgaan te brengen, opende de mogelijkheid de Beurs van Antwerpen te steunen en de verfransende invloed der Brusselse beurskringen tegen te gaan. Twee Vlaamse banken, de Algemene Bankvereeniging van Antwerpen en de Bank voor Handel en Nijverheid van Kortrijk, werden verzocht een vertegenwoordiger aan te wijzen in het dagelijks bestuur, dat voorgezeten werd door Pieter Delbaere.

De muntcrisis die al sinds 1918 dreigde, brak enkele maanden na de stichting van het Verbond door, zodat de omstandigheden snel verslechterden. Het Vlaamsch Financieel Verbond kon bijgevolg niet aan de gestelde verwachtingen beantwoorden.

Literatuur

Th. Luykx, Bijdrage tot de geschiedenis van de economische bewustwording in Vlaanderen. Veertig jaar Vlaams Economisch Verbond 1926-1966 (met medewerking van M. Lamberty en F. Wildiers), 1967.

Auteur(s)

Frans Wildiers; Luc Vandeweyer