Vlaamsch-Nationale Wacht(en)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Vlaams-nationale groeperingen van bijna uitsluitend jongemannen die tijdens betogingen en allerhande Vlaams-nationale manifestaties optraden met een zwarte flat op het hoofd en gewapend met een knuppel.

Vanaf de jaren 1920 ontstonden zo tientallen, misschien wel honderden groepen, die meestal slechts enkele leden hadden. Niettemin telde de groep Antwerpen-Noord zo'n 200 tot 300 leden (opgericht in 1923) en was de groep Antwerpen-Zuid zo'n 100 man sterk. De oprichting van de 'wachten' sloot aan bij de vooroorlogse en activistische traditie. Belangrijke stimulansen werden echter ook gegeven door de Vlaamse oud- strijders die in heel wat gemeenten de dragers waren van het Vlaams-nationale verenigingsleven.

Tussen de diverse Vlaamsch-Nationale Wachten was geen sprake van enige overkoepelende organisatie. Dit gebrek leidde in Antwerpen tot enkele pogingen de krachten te bundelen. Zo kwam onder impuls van Hendrik Tanrez in 1925 een Landelijk Verbond van Vlaamsch Nationale Wachten tot stand. In 1926 omgedoopt tot Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond hield dit initiatief amper een jaar stand. Twee jaar later volgde een nieuwe poging tot overkoepeling. Er werd een Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond opgericht met Jan van Hoogten als voorzitter. Een van de departementen van dit Jeugdverbond was het Vlaamsch Verweer.

Literatuur

J. Creve, Recht en Trouw. De Geschiedenis van het Verdinaso en zijn milities, 1987; 
id., 'Jef Missoorten, de Vlaamse Militie en het Verdinaso', in WT, jg. 57, nr. 1 (1998), p. 29-43.

Auteur(s)

Petra Gunst