Vlaamsch-Nationale Radiovereeniging (VLANARA)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

opgericht als vereniging zonder winstoogmerk op 15 maart 1930 te Antwerpen, om de voor de Vlaams-nationalistische opinie voorziene zendtijd bij het Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep (NIR) te verzorgen.

De eerste uitzending vond plaats op 6 februari 1931. De omroep kreeg één uitzending per maand, meestal op vrijdag vanaf 12 uur tot in de late avond. Omdat de andere zuilgebonden omroepen Katholieke Vlaamsche Radio-Omroep (KVRO), Socialistische Arbeiders Radio Omroep voor Vlaanderen (SAROV) en naderhand ook Librado (Liberale Radio-Omroep) meer uitzendmogelijkheden verkregen, werd de uitbreiding van de eigen zendtijd een van de twee grote strijdpunten voor VLANARA. Het andere was de splitsing van het NIR in afzonderlijke Vlaamse en Franstalige zenders. Het programma van VLANARA bevatte veel muziek, met meer Vlaamse componisten en uitvoerders dan op de andere zenders. Er werden ook voordrachten uitgezonden van flamingantische strijdverenigingen en ook (soms rechtstreekse) reportages gemaakt van Vlaamsgezinde manifestaties (IJzerbedevaarten, Elf juli-vieringen, Vlaamsch Nationale Landdagen van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), betogingen). De teksten van alle uitzendingen werden vooraf door het NIR nagelezen en soms gewijzigd of geschrapt. Vooral op het einde van de jaren 1930 leidde dit tot het wegvallen van programma's op initiatief van VLANARA of (bij rechtstreekse reportages) van de organisator van de manifestatie.

Programmaleider was tot 1937 Jef Horemans, die vanaf 1934 ook de radiokroniek in De Schelde (1919-1936) verzorgde. Andere bestuursleden en medewerkers waren onder meer Pol van Nijen, Arseen Kennes en Bernard Stappaerts. VLANARA telde verschillende afdelingen over heel Vlaanderen en gaf vanaf 1932 tot 1940 ook het gelijknamige blad Vlanara uit. Het verscheen om de vier weken, met vanaf 1938 de jeugdbijlage Jong Kerelsvolk. In Vlanara werden niet alleen de eigen programma's aangekondigd, maar ook de twee voornoemde strijdpunten bepleit; er was tevens een technische rubriek en nu en dan aandacht voor de Vlaams-nationale actualiteit. De wettelijk voorziene opzegging van het NIR van 4 mei 1940 en de bezetting maakten een einde aan de werking van VLANARA.

Verwijzingen

zie: omroep.

Auteur(s)

Luc Boeva