Vlaams-Nationale Raad (VNR)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

koepel van 27 Vlaams-nationalistische verenigingen op initiatief van Were Di opgericht op 21 oktober 1973 in het kader van de Vlaams-Nationale Landdag te Schepdaal.

Het basisprogramma van de VNR was sterk anti-Belgisch en Heel-Nederlands; communisme en kapitalisme werden bestreden; 'vals' pacifisme en linkse infiltratie werden aangeklaagd. Na Karel Dillen (tot april 1974) namen Herman Wagemans (tot oktober 1975) en Marcel Brauns het voorzitterschap waar. Tot de lidorganisaties behoorden onder meer het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ), het Taal Aktiekomitee (TAK), de Vlaamse Militanten Orde (VMO), het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) en Were Di.

In september 1974 volgde een tweede Vlaams-Nationale Landdag te Borgerhout, waar de verhouding van de radicale rechts-nationalisten tot de Volksunie bijzonder kritisch werd geformuleerd. Nadien kende de VNR nog slechts een sluimerend bestaan. In 1975 haakten het ANZ en het TAK af; het VNR-congres van 1976 (Gent) werd een mislukking. Tijdens de Egmontperiode (Egmontpact) nam voorzitter Brauns mee het initiatief tot de oprichting van het Vlaams-Nationaal Direktorium. In 1978 ijverden VNR-verantwoordelijken voor het samengaan van de Vlaams-Nationale Partij en de Vlaamse Volkspartij in het verkiezingskartel Vlaams Blok.

Literatuur

P. Verlinden, Morfologie van de Vlaams-nationale uiterst-rechtse groeperingen, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1979; 
N. Moyaert, De voorgeschiedenis van het Vlaams Blok in de Volksunie, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986.

Auteur(s)

Nico Moyaert