Vive le Gueux!

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

semi-clandestien Vlaams-nationalistisch jongerentijdschrift; op initiatief van Jan Olsen en Staf Vermeire door de uitgeverij Oranje uitgegeven van mei 1947 tot juli 1949, vanaf februari 1949 onder de nieuwe naam De Blauwvoet (oplage: 2000 exemplaren).

Vive le Gueux! knoopte aan bij de geuzenromantiek en ging terug op de Groot-Nederlandse traditie van de clandestiene groep Nederland Eén!. Vive le Gueux! kan beschouwd worden als een van de voorlopers van Het Pennoen.

Tot de eerste redactieploeg behoorden naast Olsen en uitgever Vermeire, ook Rudolf Westerduin (schuilnaam voor Rudolf van Moerkerke) en Manu Ruys (een nummer). Later zouden Staf Verrept, Tijl de Poorter (schuilnaam voor Gust van Damme) en de Nederlander Bert van Blokland de redactie vervoegen. Vanaf het tweede nummer (juni 1947) verschenen bijdragen voor meisjes in het meisjesblad Hadewijch dat in Vive le Gueux! een vaste rubriek kreeg. Vanaf het derde nummer (juli 1947) werd Vive le Gueux! de spreekbuis van het Jeugdverbond der Lage Landen.

Vive le Gueux! bevatte vooral artikels over jeugdbeweging en politiek. De politieke bijdragen hekelden de repressie en het zogenaamd zoetwater-flamingantisme. Het blad stelde zich op een christelijk-socialistisch en Nederlands-Europees standpunt. Vive le Gueux! bouwde voort op de nationalistische traditie, maar stond open voor de humanitaire stromingen van na de Tweede Wereldoorlog. De oecumenische gedachte was van bij de aanvang belangrijk.

Het blad werd aanvankelijk in nationalistische en katholieke milieus verspreid, maar verloor bij de katholieke jeugdbewegingen geleidelijk aan invloed. Interne conflicten binnen de nationalistische jeugdbeweging beïnvloedden de beslissing om vanaf februari 1949 Vive le Gueux! te herdopen tot De Blauwvoet. Met deze nieuwe naam, een verwijzing naar het vooroorlogse Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS), hoopte de redactie (tevergeefs) op verspreiding en aanvaarding in ruimere kring.

Literatuur

 M. van Hoorebeeck, Oranjedassen 1944-1961. Geschiedenis van het Algemeen Diets Jeugdverbond, 1986; 
J. Strobbe, Het Pennoen (1950-1977). Een opinieblad van flamingantisme naar maatschappijkritiek, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986.

Auteur(s)

Henk Cuypers