Vinks, Jos (eigenlijk Adriaan Jozef)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Kalmthout 8 november 1920).

Volgde de humaniora te Essen en de normaalschool te Antwerpen, waar hij in 1939 het onderwijzersdiploma behaalde. Vinks was achtereenvolgens beambte, onderwijzer en journalist en hij werkt nu in de privé-sector.

Voor de oorlog was Vinks betrokken in de Vlaams- nationalistische jeugdbeweging. Later werd hij lid van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV); hij was actief op gewestelijk niveau in de vormingsdienst. Vinks publiceerde reeds vanaf 1938 in tijdschriften als De Blauwvoet, De Week en Tongerloo's Tijdschrift. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte hij deel uit van de Vlaamsche Wachtbrigade. Beschuldigd van collaboratie werd hij na de oorlog veroordeeld tot een gevangenisstraf, levenslang vervallen verklaard van zijn burgerrechten en geëpureerd als onderwijzer. Na zijn vrijlating publiceerde hij talloze bijdragen gaande van literaire kritieken tot hagiografische studies en portretten over vooral bekende Vlaams-nationalisten in onder meer Ons Verbond, Hier Gent en 't Pallieterke. Hij schreef zowel onder zijn eigen naam als onder diverse pseudoniemen (Jos Dierickx, Leo Saerens, Herman van Essen, en F. Embrechts). Tot 1977 was hij redacteur van het Volksunie-weekblad Wij en werkte hij mee aan Dietsland Europa, dat na 1960 mede onder zijn impuls door Were Di werd overgenomen en waarvan hij in 1976 hoofdredacteur werd. Daarnaast was Vinks nog directeur- eindredacteur van West-magazine, hoofdredacteur van Malpertuus en Wachtpost en losse medewerker van Gazet van Antwerpen, Alternatief, Medium en 't Pallieterke. Hij stichtte de Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs waarvan hij penningmeester en voorzitter werd en was erelid van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen. Vinks publiceerde ook gedichten en ontving onder andere in 1953 de prijs voor het beste arbeidslied, in 1956 de prijs van de Vlaamse Toeristenbond (VTB) voor het beste strijdlied en in 1988 de Poëzieprijs De Schrans. In 1976 kreeg hij de prijs van de VTB – Vlaamse Automobilistenbond "Vlaanderen in het buitenland" omwille van zijn buitenlandse publicaties over de V.B.

Werken

Artikelen in Dietsland Europa; 
'Lied der Vrijheid', in Bladen voor Poëzie, 1957; 
J. Dierickx (pseudoniem), Dr. Aug. Borms, 1965; 
Wapen en woord, 1967; 
'Wies Moens - Levensbeeld', in Wies Moens 70 (speciaal nummer van Were Di Jeugdbrief), jg. 3, nr. 1 (1968), p. 6-9; 
Wat is Rechts?, 1971; 
Dr. Borms, 1974; 
Nationalisme in Vlaanderen, 1976; 
Cyriel Verschaeve - De Vlaming, 1978; 
Er ligt een staat te sterven, 1980; 
Van repressie tot Egmont. 35 jaar Vlaamse Strijd, 1980; 
Vlaamse beweging: Wat is dat?, 1985; 
Vlaamse profielen I, 1989.

Literatuur

G. Durnez, 'Waarvoor stierf August Borms. Jos Vinks publiceert politieke biografie', in De Standaard (8 november 1974); 
L. Wils, 'Twee nationaal- socialisten', in De Standaard (13 januari 1978); 
J. Veulemans, 'De poëzie van Jos Vinks', in Gazet van Antwerpen (7 juli 1984).

Auteur(s)

Nico Wouters