Vermeylenkring

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Brusselse culturele vereniging waarvan de activiteiten steunen op het geestelijk voorbeeld van August Vermeylen.

De Vermeylenkring werd in november 1954 opgericht door de Vlaamse socialistische politicus Hendrik Fayat. De onmiddellijke aanleiding hiertoe was de publicatie van de talentelling van 1947 die een belangrijke achteruitgang van de Vlaamse aanwezigheid in de hoofdstedelijke agglomeratie aan het licht had gebracht. Voor Fayat wees dit op de nood aan een eigen Nederlandse culturele vereniging ter plaatse. De activiteiten van de kring moesten bijdragen tot het aanzien van de Nederlandse cultuur in Brussel en getuigen van een brede socialistische betrokkenheid. Hoewel in het bestuur van de Vermeylenkring steeds Vlaamse socialisten zetelden, stond ze onafhankelijk van elke partij of andere politieke beweging.

Onder impuls van Fayat, die vijfentwintig jaar voorzitter bleef, werd een gevarieerde kalender uitgewerkt. Behalve de voordrachten met debat over politieke, economische en sociale onderwerpen, hadden ook de jaarlijkse film- en toneelavonden veel succes. In 1979 nam Lydia Deveen de fakkel van hem over. Ook zij drukte een eigen stempel op de kring, maar tegelijk hield ze een aantal tradities in ere. Zo bestaan de jaarlijkse literaire avonden met prijsuitreiking aan de beste leerlingen Nederlands uit het Brusselse, nog steeds. En ook de zomeravondmalen met sketches gaan reeds meer dan veertig jaar mee. Opvallend is wel dat onder de nieuwe voorzitter meer aandacht wordt besteed aan vrouwelijke auteurs.

De Vermeylenkring is aangesloten bij het August Vermeylenfonds, waarvan ook andere plaatselijke afdelingen de benaming August Vermeylenkring dragen naar het voorbeeld van de Brusselse zustervereniging.

Literatuur

August Vermeylenkring 1954-1964: 10 jaar socialistisch cultuurleven te Brussel, 1964; 
August Vermeylenkring: herinneringen 1954-1994, 1994.

Auteur(s)

Paule Verbruggen