Vermeulen, Jozef

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Moerbeke 28 juni 1894 – Gent 10 november 1956).

Studeerde van 1912 tot 1914 in Leuven rechten en wijsbegeerte, liep tijdens de Eerste Wereldoorlog colleges in Utrecht en Oxford, was toen medewerker in Londen van De Stem uit België en voltooide zijn studies na de oorlog in Gent en Leuven, waar hij eerst licentiaat werd in de thomistische wijsbegeerte en in 1926 ook doctor in de rechten. Hij werd advocaat te Gent en publiceerde historische, biografische en folkloristische werken.

Vermeulens rol in de V.B. begon in zijn studententijd als medeoprichter van het Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond (AVHV) in 1919, als voorzitter ervan in 1922-1923 en als redacteur van Ons Leven in 1924-1925. Hij was een bekend spreker op studentenvergaderingen. In 1929 schreef hij een historisch overzicht van de eerste tien jaar van het AVHV en in 1930 een door het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond uitgegeven biografie van Albrecht Rodenbach, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van diens overlijden. In datzelfde jaar hielp hij mee het AVHV te hervormen tot een vereniging die ook voor oud-studenten openstond. Radicaal Dietse groepjes bestempelden hem toen als te gematigd Vlaams-nationalistisch. Vanaf 1932 zetelde hij in de provincieraad van Oost-Vlaanderen voor de Vlaamsch Nationale Volkspartij, maar hij trad niet toe tot het Vlaamsch Nationaal Verbond en werd vanaf 1939 tot zijn dood politiek actief in de katholieke partij, later de Christelijke Volkspartij, onder meer als gemeenteraadslid en schepen te Gent.

Werken

Artikelen in De Stem uit België (1914- 1918); De Voorwacht; Voor-1830-Na (boek); Oost- Vlaamsche Zanten (1937-); 
Iersche Zelfstandigheid, 1921; 
10 jaar AVHV. Geschiedkundig overzicht van de werking van het Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond, 1929; 
A. Rodenbach. De wonderknape van Vlaanderen, 1930; 
De groei van Artevelde in de volksziel, 1939; - Ende dit is Gent, De Schoone, 1944.

Literatuur

L. Vos, 'De Dietse Studentenbeweging 1914- 1940', in Acta Colloquium over de geschiedenis van de Belgisch-Nederlandse betrekkingen tussen 1815 en 1945, 1982; 
B. de Wever, Greep naar de macht. Vlaams- nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, 1994.

Verwijzingen

zie: Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Leuven.

Auteur(s)

Louis Vos