Vermandel, Edward

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Gent 19 januari 1819 – Gent 27 mei 1874).

Werkte als hulparchivaris in het Gentse gerechtshof in de archieven van de oude Raad van Vlaanderen. Vermandel was werkend lid en in 1850 secretaris van De Tael is gan(t)sch het Volk. Hij schreef artikelen voor verscheidene tijdschriften, onder andere voor De Eendragt, De Vlaemsche Rederyker, Het Taelverbond en het Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje. Ook vertaalde hij uit het Frans en het Italiaans.

Werken

Zedelijke rigting voor onderwijzers naar het Fransch van Th.H. Barrau, 1848; 
Vlaemsche Poëtiek of beschrijving der verschillende letterkundige vakken, opgehelderd door eene bloemlezing uit de beste vlaemsche schrijvers, 1854.

Auteur(s)

Jocelyn van Eycken; Ada Deprez