Vandezande, Robert F.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Oud-Heverlee 18 december 1922).

Kwam na rechtenstudie aan de Leuvense universiteit (1949) in overheidsdienst (1950-1971) als ambtenaar en kabinetsattaché bij eerste minister Gaston Eyskens (1958-1961).

Vandezande werd actief in het Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel waarvan hij van 1961 tot 1968 voorzitter was. In diezelfde periode was hij ook actief in de niet-partijpolitieke V.B. : de Vlaamse Volksbeweging, het Vlaams Aktiekomitee voor Brussel en Taalgrens, hoofdbestuurslid van het Vlaams Aktiekomitee voor Volksgezondheid, loco-voorzitter van het Koördinatiekomitee Taalregeling Hoger Onderwijs, lid van het presidium van het Nationaal Komitee 5 November en lid van het presidium van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (1967-1971).

In 1971 werd Vandezande advocaat aan de balie te Brussel en stapte hij in de partijpolitiek. Hij werd bij de parlementsverkiezingen van 1971 gecoöpteerd senator voor de Volksunie (VU). Tot de parlementsverkiezingen van 1985 zetelde hij onafgebroken als senator (nationaal of provinciaal gecoöpteerd). Van 1979 tot 1981 was hij ondervoorzitter van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap (later de Vlaamse Raad). Vandezande ontpopte zich in de Senaat, in de Cultuurraad en in de Vlaamse Raad tot een specialist inzake taalwetgeving. Hij kreeg vooral bekendheid door het zogenaamde Septemberdecreet of het decreet-Vandezande van 1973 inzake de vernederlandsing van het bedrijfsleven. In de VU werd hij samen met Frans Baert beschouwd als een van de vooraanstaande en meest beslagen juristen inzake taalwetgeving in bestuurszaken. Als mede-indiener van het annulatieberoep bij de Raad van State lag Vandezande mee aan de basis van de vernietiging (september 1986) van de benoeming van José Happart als burgemeester van Voeren.

Na zijn loopbaan in de Senaat bleef Vandezande actief in de V.B.: als ondervoorzitter van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, publicist en bestuurslid van het Vlaams Komitee voor Brussel.

Werken

Artikelen in De Brusselse Post; De Standaard; Gazet van Antwerpen; 
De perspectieven van de Vlaamse ontvoogding in overheidsdienst, 1964; 
Leuven Vlaams! (brochure uitgegeven door het Koördinatiekomitee Taalregeling Hoger Onderwijs), 1966; 
'Het probleem Brussel', in Neerlandia (1970); - 'L'Homogénité en Flandre', in Synthèses, 1971; 
Zwartboek van de Belgische taalwetgeving. Witboek van de subnationaliteit, 1972; 
De taalwetgeving in België, 1984.

Auteur(s)

Frans Baert; Henk Cuypers