Valvekens, Paul C.I.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

kloosternaam: Emiel (Rillaar 30 juli 1897 – Ukkel 26 augustus 1944). Broer van Jan Valvekens.

Studeerde aan het Klein Seminarie van Hoogstraten en trad nadien in bij de norbertijnen van de premonstratenzerabdij in Averbode. Valvekens werd er in 1920 tot priester gewijd. Hij gaf wijsbegeerte (1921-1935) en kerkgeschiedenis (vanaf 1922) in de abdijschool van Averbode. In 1922 werd hij archivaris van het kloosterarchief. Hij studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven (tot 1929), waar hij actief was in de katholieke Vlaamse studentenbeweging. Als historicus interesseerde hij zich vooral voor de geschiedenis van de norbertijnerorde in de 16de eeuw en voor de opstand van de Nederlanden tegen Spanje. Hij publiceerde over historische en actuele onderwerpen in onder meer De Standaard, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Elckerlyc. Valvekens was ook lid van de Vereniging voor Wetenschap en fungeerde tien jaar als voorzitter van het Congres voor Journalistiek (Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen).

Van 1923 tot 1927 was Valvekens hoofdredacteur van Averbode's Weekblad. Toen zijn pogingen om het blad een meer culturele en wetenschappelijke inhoud te geven op verzet van zijn kerkelijke oversten stuitten, richtte hij in 1927 samen met Gerard Walschap Hooger Leven op. Valvekens hoopte dat het een aanvulling kon zijn op Averbode's Weekblad. Reeds in het proefnummer van 14 november 1926 bleek echter dat Valvekens en Walschap er een verschillende visie op na hielden: Valvekens benadrukte "zelfcultuur", terwijl Walschap "over de grenzen" wilde kijken. Vanaf 1 januari 1933 werd Valvekens de enige hoofdredacteur. Walschap behield wel zijn rubrieken. In 1935 gaf Valvekens de redactie van Hooger Leven uit handen en werd onderpastoor te Anderlecht.

Literatuur

T. Gerits, 'Valvekens, Paul', in NBW, IV, 1970.

Auteur(s)

Nele Bracke