Valvekens, Alfons

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Rillaar 15 juli 1935).

Is de zoon van Frans Valvekens, de secretaris-generaal van het Christelijk Onderwijzersverbond (COV).

In 1955 studeerde Valvekens af aan de Katholieke Normaalschool te Tienen en werd onderwijzer aan de Vrije Lagere Jongensschool te Terbank-Heverlee. Nadat hij in 1962 te Leuven het diploma van gegradueerde in de godsdienstwetenschappen behaalde, werd hij godsdienstleraar aan het Rijkshoger Instituut voor Technisch Onderwijs te Diest en aan het Sint- Lutgardislyceum te Scherpenheuvel (1965-1970).

In 1952 werd Valvekens lid van de Chirojeugdbeweging, waarvan hij tussen 1957 en 1964 gewestleider en verbondsraadlid was. Daarna werd hij lid van het Davidsfonds, eerst als consulent voor het gewest Hageland (1967) en daarna als voorzitter van de afdeling Rillaar (1969). Ook was hij er verantwoordelijk voor de kaderopleiding en afgevaardigde in het gouwbestuur.

In september 1973 volgde Valvekens Clem de Ridder op als secretaris-generaal van het Davidsfonds. Hij was verkozen door de nieuw verkozen bestuursmeerderheid die reageerde tegen de progressieve strekking die het uitgesproken katholieke en Vlaamse karakter van het Davidsfonds naar de achtergrond wilde schuiven en meer de nadruk wilde leggen op het vormingswerk. In deze context sprak Valvekens als nieuwe secretaris-generaal zich dan ook uit voor het behoud van de christelijke en Vlaamse dimensie van het Davidsfonds. Valvekens bleef de functie van secretaris-generaal uitoefenen tot augustus 1982.

Tussen 1974 en 1982 was Valvekens ook lid van de Hoge Raad voor de Volksopvoeding, maar hij verliet deze instelling om op 1 oktober 1982 diensthoofd te worden van de afdeling lectuurbegeleiding binnen het Katholiek Centrum voor Lectuurinformatie en Bibliotheekvoorziening (KCLB). Vanaf 1982 vertegenwoordigde hij het Davidsfonds en daarna het KCLB in de raad van beheer van het Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk. Hij werd in 1985 lid van de Hoge Raad voor de Openbare Bibliotheken en in 1991 werd hij benoemd tot algemeen directeur van het KCLB, wat hij tot 1996 zou blijven.

Literatuur

G. Durnez, 'Portret van secretaris-generaal Valvekens', in De Standaard (12 oktober 1973).

Auteur(s)

Gaston Durnez; Nico Wouters