Vaderland, Het (1844-1845)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"Tydschrift voor Letterkunde en Geschiedenis", onder de redactie van Michiel van der Voort (maart 1844 – maart 1845).

Het Brusselse tijdschrift werd gepatroneerd door het Brussels Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap waarvan Van der Voort de secretaris was. Het gros van de bijdragen werd eerst in het Genootschap voorgelezen. De bekendste medewerkers waren Theodoor van Ryswyck, Prudens van Duyse, Johan M. Dautzenberg, Jan Nolet de Brauwere van Steeland, Eugeen E. Stroobant en Geeraard-Jan Dodd. Het Vaderland is een nieuw geluid in de toenmalige Vlaamse tijdschriftenwereld; het wilde namelijk voor alles puur wetenschappelijk zijn in die zin dat het tijdschrift in de eerste plaats essayistisch was opgevat en aan het scheppende literaire werk (proza en poëzie) veel minder belang hechtte. De overige Vlaamse periodieken uit die tijd daarentegen oriënteerden zich op literair werk, op de filologie of op het brengen van actuele informatie. Het Vaderland was ook het eerste Brussels tijdschrift in dienst van de V.B.

In maart 1845 smolt Van der Voort zijn tijdschrift samen met het Antwerpse De Vlaemsche Letterbode tot Het Vaderland en De Vlaemsche Letterbode. Het nieuwe tijdschrift kende nog twee jaargangen (1845-1846) en was een voortzetting van het eerste onder een nieuwe naam. Zoals uit de briefwisseling blijkt, werd het blad tegengewerkt door Hendrik Consciences Het Heilig Verbond, dat in het Nederduitsch Taal- en Letterkundig Genootschap was geïnfiltreerd met de bedoeling de realisatie van Het Taelverbond, de droom van Van der Voort, tegen te gaan.

Literatuur

E. Gubin, Bruxelles au XIXe siècle: berceau d'un flamingantisme démocratique (1840-1873), 1979; 
M. Carlier en A. Deprez, Muzen-Album 1843-1848, De Vlaemsche Stem 1846-1853... (Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, nr. 16, 1987).

Auteur(s)

Marc Carlier