Uytterhoeven, Jozef (1890-1959)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Aarschot 15 oktober 1890 – Mortsel 21 februari 1959).

Promoveerde in 1913 tot doctor in de geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven. Uytterhoeven gaf les aan de Belgische school in Tilburg, was leraar aan het Koninklijk Atheneum van Antwerpen en werd in 1937 studieprefect aan het atheneum van Deurne. Hij zetelde in de raad van beheer of in het pedagogisch comité van verschillende scholen in het Antwerpse en publiceerde enkele geschiedenisleerboeken voor het middelbaar en het normaalonderwijs. In de jaren 1920 werkte hij mee aan De Standaard en Ons volk. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij, in tegenstelling tot zijn broer Frans, niet vervolgd in het kader van de repressie. Ondanks het feit dat hem niets ten laste kon worden gelegd, moest hij in 1945 wel vervroegd in pensioen gaan als ereprefect. In 1947 behoorde hij tot een groep vooraanstaande katholieke Vlamingen die het opnieuw verschijnen van De Standaard mogelijk maakten. Hij trad in dienst van de krant als hoofdredacteur, wat hij bleef tot zijn pensioen in 1956.

Het grootste belang van Uytterhoeven voor de V.B. lag in zijn inzet op het vlak van het onderwijs. Vanaf 1924 doceerde hij aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen waarvan hij twee keer rector werd (1926-1932 en 1936-1939) en die hij mee vormgaf. Van 1920 tot 1937 was hij secretaris van de Vlaamsche Leeraarsbond van het officieel middelbaar onderwijs en was hij uitgever van het orgaan Ons Middelbaar Onderwijs. In die hoedanigheid zette hij zich sterk in voor de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs. Daarnaast was hij zeer actief in de Antwerpse afdeling van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding (KVHU): onder meer als voorzitter (1929-1930), als verantwoordelijke voor de uitgave van de Verhandelingen van de KVHU en van het orgaan van de vereniging Tijdingen. In een onderafdeling van de vereniging, de Katholieke Vlaamse Volkshogeschool, was hij actief als vice- rector vanaf de stichting in 1920. Ten slotte was hij redactielid en medewerker aan het bibliografisch tijdschrift Boekengids vanaf de stichting in 1923.

Literatuur

R. Sterkens, 'In memoriam Dr. Jozef Uytterhoeven', in Verzamelde Opstellen, 1964; 
J. Lebeer, 'Uytterhoeven, Jozef', in NBW, III, 1968; 
R. Sterkens, 'Dr. Jozef Uytterhoeven. Biografische schets', in WT, jg. 32, nr. 2 (1973), p. 99-100; 
G. Durnez, De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant, 2 dln., 1985-1993.

Auteur(s)

Luc Debaene; Bart de Wever