Torfs, Karel L.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 7 april 1808 – Antwerpen 24 september 1868). Schoonvader van Constant J. Hansen.

Was de zoon van een Antwerpse apotheker. In 1816 door een zenuwziekte aangetast, verloor Torfs grotendeels de spraak en het gehoor en zijn gezichtvermogen verzwakte. In 1824 werd hij nochtans hulponderwijzer aan de school van meester Ulrichs te Antwerpen. Daarna verdiepte hij zich in literatuur en geschiedenis. Ondertussen was hij ook letterzetter bij Den Antwerpenaer en van 1842 af vertaler van de Exposé administratif de la province d'Anvers. Als 'taelminnaar' bleef hij tot na 1850 onpartijdig, om dan om den brode bij de liberalen aan te leunen.

Onder de pseudoniemen Jarl Hlovigh, J.-H. Darings en L.C. Suyvelgheest publiceerde hij talrijke artikelen in het Antwerpsch Nieuwsblad, waarvan hij van 1830 tot 1853 redacteur was, in Muzenalbum, Belgisch Museum, Kunst- en Letterblad, Het Taelverbond, De Vlaamsche School en in de Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique, waarvan hij lid was.

Op last van De Olijftak publiceerde Torfs, samen met Frans H. Mertens, de achtdelige Geschiedenis van Antwerpen (1845-1853), volgens Hendrik Elias "een werk van stedelijke trots en Vlaams bewustzijn". In 1862 liet hij er, alleen, een verkorte uitgave van verschijnen onder de titel Nieuwe Geschiedenis van Antwerpen (2 delen).

Werken

Geschiedenis van Antwerpen: nalezingen, byvoegsels en verbeteringen, ca. 1860 (handschrift, 253 fol., Stadsbibliotheek Antwerpen); 
met D. Spilbeeck, Feestalbum van Antwerpen; herinneringen uit de blijde inkomsten, landjuwelen, tornooispelen, ommegangen, jubelfeesten en andere openbare vieringen, 1864; 
Oeuvres posthumes, 1870.

Literatuur

Redevoeringen uitgesproken bij de plechtige begrafenis van den heer Karel-Lodewijk Torfs, een van de schrijvers der Geschiedenis van Antwerpen, overleden op 24 september 1868, 1868; 
M. Sabbe, 'Torfs, Louis', in BN, XXV, 1930-1932; 
F. Prims, 'Lodewijk Torfs in de politieke branding (1848-1853)', in Het Handelsblad (20-21, 27-28 november, 4 en 11-12 december 1948); later in Antwerpiensia 1948, 19de reeks (1949), p. 325-337; 
id., 'De "Geschiedenis van Antwerpen", door Mertens en Torfs', in Antwerpiensia 1949, 20ste reeks (1950), p. 187-194; 
'Karel-Lodewijk Torfs', in Volksgazet (7 april 1958).

Auteur(s)

Janine Beyers-Bell; Marc Somers