Tooneelgids

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

katholiek Vlaams theatertijdschrift (1910-1914 en 1919-1940), orgaan van de Algemeene Tooneelboekerij (ATB).

Het tijdschrift stond onder leiding van Jan Bernaerts (1910-1922 en 1928-1929), Anton van de Velde (1922-1928), Theo de Ronde (1929-1934) en Aloïes de Maeyer (1934-1940). Tot de redactie behoorden onder andere Jan Grauls, Gerard Walschap, Lodewijk Dosfel, na 1933 A. Gillé, Jef van den Eynde en Juliaan Platteau. Van 1910 tot 1913 beperkte het tijdschrift zich tot het recenseren van toneelstukken. Van 1913 af werden ook algemene artikelen over toneel opgenomen. In 1923 stelde de redactie zich tot doel "niet enkel aandacht (te) lenen aan de kritiek der toneelstukken, doch gewijd (te) zijn aan alles wat het toneel aanbelangt". Na moeilijkheden met het Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelverbond begin de jaren 1930, werd Tooneelgids een zuiver studieblad. De documentatiefunctie werd ingeruild voor een studiefunctie. Tot 1923 deelde de redactie van Tooneelgids met de ATB de opvatting dat theater een sociaal godsdienstig doel had en tot volksontwikkeling leidde. Daarna verschoof de aandacht van de redactie naar moderne toneelstromingen en massaspelen.

Literatuur

F. de Koninck, Algemeene Tooneelboekerij en Tooneelgids. Een eerste onderzoek naar de band tussen de organisatie en het tijdschrift, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1988.

Auteur(s)

Bernard van Causenbroeck