Toerist, De – Autotoerist, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

veertiendaags tijdschrift van de Vlaamse Toeristenbond (VTB) en de Vlaamse Automobilistenbond (VAB).

De Autotoerist bevatte dezelfde inhoud als De Toerist, maar ruim aangevuld met richtlijnen en artikelen voor automobilisten.

Reeds op 15 maart 1922, anderhalve maand na de officiële stichting van de VTB, verscheen het eerste nummer van De Toerist onder leiding van Stan Leurs. In 1926 moest de titel van het bondsorgaan gewijzigd worden, tengevolge van moeilijkheden met de eerste uitgever; het blad heette tot 1947 Toerisme. Ondertussen werd Van Overstraeten hoofdredacteur, officieel in 1929, maar in de praktijk was hij dat al van 1926 af. Onder zijn impuls werd het blad van jaar tot jaar zowel kwalitatief als kwantitatief rijker: het formaat werd groter en vooral werd steeds meer belang gehecht aan de illustraties en de grotere verscheidenheid en degelijkheid van de bijdragen.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog verscheen het bondsorgaan slechts gedurende vier maanden niet en dit wegens een brand op 18 mei 1940 in de drukkerij te Aalst. Op 1 september 1940 kwam Toerisme opnieuw van de pers, zij het slechts als maandblad, dit tot 1946. Het jaar daarop had de wederopleving van de organisatie ook haar weerslag op het blad. Van Overstraeten werd opnieuw hoofdredacteur, noemde het tijdschrift opnieuw De Toerist en liet het opnieuw halfmaandelijks verschijnen . Op 1 januari 1957 verscheen het eerste nummer van De Autotoerist, orgaan van de VAB, eveneens halfmaandelijks.

Weldra namen beide tijdschriften een belangrijke plaats in op toeristisch, technisch en cultureel gebied in België. Ze wakkerden enerzijds door hun reisbeschrijvingen en anderzijds door hun richtlijnen voor automobilisten de reislust en de culturele en autotechnische vorming bij de Vlamingen aan.

Geregeld werden speciale nummers gewijd aan Vlaamse gemeenten, aan landen, aan belangrijke persoonlijkheden of belangrijke Vlaamse organisaties. Daarenboven werden, sedert 1960, in een vaste rubriek "Zon en Schaduw over Vlaanderen", door de hoofdredacteur steeds bewust Vlaamsgezinde standpunten ingenomen. In 1987 werden beide bladen opgevolgd door Uit Magazine en Auto.

Verwijzingen

zie: Vlaamse Toeristenbond – Vlaamse Automobilistenbond.

Auteur(s)

Karel de Meulemeester; Luc Vandeweyer