Thooris, Albert

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Brugge 4 augustus 1860 – Brugge 18 juni 1942). Schoonvader van Jules Boedt.

Was de zoon van de Brugse gemeentesecretaris. Thooris volgde middelbaar onderwijs aan het Koninklijk Atheneum van Brugge, waar hij les kreeg van Julius Sabbe. Daarna studeerde hij rechten aan de Rijksuniversiteit Gent, waar hij lid was van 't Zal wel gaan en onder pseudoniem Walter Heriman enkele poëziestukken leverde voor de almanakken van deze vrijzinnige, flamingantische studentenvereniging. In 1883 schreef hij zich in als advocaat aan de Brugse balie.

In zijn geboortestad werd Thooris onmiddellijk actief in het Willemsfonds: secretaris (1884-1886, 1888-1891), schathouder (1886-1888) en voorzitter (1891-1893). Hij verliet deze organisatie om zich volledig aan de politiek te wijden.

Onder invloed van zijn stagemeester Alphonse Meynne, toen vice-voorzitter van de Liberale Associatie werd hij achtereenvolgens secretaris (1891-1907), vice-voorzitter (1907-1911) en voorzitter (1911-1912) van de Liberale Associatie. In november 1907 werd hij verkozen als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brugge, wat hij bleef tot 1912. Daarna verliet hij voorgoed de politiek.

Naast zijn politieke activiteiten was Thooris jarenlang bestuurder van het flamingantische Brugse blad Réveil des Flandres, dat in 1909 samensmolt met Le Journal de Bruges en onder die tweede naam verder werd gezet. Hij werkte ook mee aan de Brugsche Beiaard.

Thooris was een gematigde liberale flamingant die geen standpunten wenste in te nemen aangaande de vernederlandsing van de Gentse universiteit en de eentaligheid van Vlaanderen. Alhoewel tweetalig sprak hij meestal Frans.

Literatuur

M. Basse, De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930, 2 dln., 1933; 
P. Lefèvre, Le libéralisme à Bruges (1893-1940), ULg, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1976.

Auteur(s)

Reginald de Schryver