Thans, Hilarion A.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Maastricht 12 januari 1884 – Lanaken 10 januari 1963).

Minderbroeder en priester; tijdens de Eerste Wereldoorlog verpleger en aalmoezenier; tussen de twee wereldoorlogen leraar te Rekem; schreef poëzie, proza en toneel. Tot zijn bekendste werk behoren zijn debuut, een bundel stemmingspoëzie in de traditie van de tachtigers, Omheinde hoven (1913), en de oorlogsroman Mijn oorlog (1921). In 1916 verwachtte Thans na publicatie van zijn gedicht l'Attente celstraf in Duitsland en vluchtte daarom via Nederland naar Schotland. Het bijzonder populaire Mijn oorlog vangt aan met de beschrijving van deze gebeurtenis en verhaalt verder Thans' ervaringen als brancardier en aalmoezenier tijdens de oorlogsjaren. Opmerkelijk in het boek is de evolutie van de toon, van jeugdig enthousiasme bij zijn engagement als vrijwilliger bij het uitbreken van de oorlog naar een berustend medevoelen met de slachtoffers van de oorlogsgruwel.

Werken

poëzie: Verloren stroom, 1920; 
roman: Onder de wolk, 1925; 
reisverhalen: Vertellen, 5 dln., 1933-1945; 
autobiografie: Eigen leven en werk, 1953.

Auteur(s)

Lut Missinne